اخبار و اعلانات

پروانه انتشار نشریه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور صادر شد.

نشریه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار  از تاریخ 99/09/22 بر اساس مجوز شماره 10/2703/ص/99 دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نمود و طبق مجوز شماره 88290 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور، به صورت فصلنامه منتشر می گردد.

مطالعه بیشتر