پرسش‌های متداول

آیا پیگیری تلفنی مقاله ضروری است و یا تنها از طریق سایت کفایت می‌کند؟

پی گیری مقاله از طریق سایت کفایت می‌کند و در صورتی که نیاز به تماس تلفنی باشد، دفتر نشریه با شماره درج شده در سامانه ثبت‌نام توسط نویسندگان محترم تماس برقرار می‌نماید. خواهشمند است شماره تلفن یا ایمیلی را در سامانه درج بفرمایید که به طور معمول به آن دسترسی دارید. با تشکر

آیا لازم است در ابتدای ارسال، مقاله منطبق با شیوه نامه نگارش مجله باشد؟

بله، مقاله ارسالی بایستی از ابتدای ارسال در انطباق کامل با راهنمای نویسندگان باشد و همراه با فرم تعهد نگارندگان و فرم تعارض منافع ارسال شود. در صورتی که مقاله منطبق با فرمت مجله نباشد، قبل از ارسال به داوری برای انجام اصلاحات عودت داده می‌شود. با تشکر

در مقالات با تعدادی نویسنده ، آیا مکاتبات تنها با نویسنده مسئول انجام می‌شود؟

تمامی مکاتبات صرفاً با نویسنده مسئول انجام می‌شود. خواهشمند است برای پیگیری مقالات، صرفاً از طریق نویسنده  مسئول محترم اقدام فرمایید. با تشکر