اهداف و چشم انداز

واژه کشاورزی پایدار مدت زمانی است که در تحقیقات، آموزش و مدیریت مرتبط با کشاورزی نوین و براساس نیازهای امروزی لحاظ می گردد. تعاریف متعددی در مورد آن ارائه شده است. در این تعاریف، عناصری به طور مستمر و معمول مدنظر قرار می گیرند که از بین آنها می توان به حفظ بهره وری، تضمین بهره دهی و حفاظت منابع طبیعی (کشاورزی حفاظتی)، کسب حمایت و پشتیبانی اجتماعی، تامین سلامت محیط زیست، رقابت پذیری تجاری و سوددهی اقتصادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی اشاره نمود.

انتشار نشریه تخصصی " پژوهش های کشاورزی پایدار" با هدف ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه، هم‌چنین تبادل یافته‌ها و دستاوردهای تازه علمی و پژوهشی با پوشش‌دهی حوزه‌های تخصصی ذیربط، مدنظر است. این مجله در نظر دارد با ساماندهی خروجی پژوهش‌های حوزه کشاورزی پایدار، سبب تقویت پایه‌های علمی در تخصص مذکور و زیرشاخه‌های مرتبط شود؛ به گونه‌ای که، ضمن کمک به گسترش ایده‌های نو و اعتلای پژوهش‌های علمی در حوزه تخصصی مذکور و ایجاد ارتباط مناسب بین نیازها و دستاوردهای پژوهشی کاربردی، ﺯﻣﻴﻨﻪﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ تشخیص و رفع معضلات موجود در حوزه تخصصی کشاورزی پایدار را فراهم نماید.

 در این راستا و با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان و پژوهشگران کشور، حوزه جذب مقاله در این نشریه و انتشار مقالات مرتبط با آن، توسعه دانش کشاورزی پایدار در کلیه گرایش های کشاورزی است.