بررسی قابلیت حذف فلز سنگین کادمیوم توسط سه گونه جلبک سندسموس آبلیکوس ، سندسموس اکیوتس ، سندسموس اینکراس اتیولس از پساب‌های صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

2 استادیار، گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

3 کارشناس گروه بیولوژی، دانشکده علوم دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

بحران آب در بخش کشاورزی از چالش ­های اساسی و بازیافت پساب یکی از روش­های کنترل این بحران محسوب می ‏شود. از محدودیت­ های استفاده از پساب­ ها در بخش کشاورزی آلودگی آن با فلزات سنگین است. از میان روش‌های مختلفی که برای حذف فلزات سنگین به‌کار می‌رود روشهای زیستی بسیار مورد توجه هستند. از این رو در این پژوهش توانایی سه میکروجلبک جنس سندسموس، سندسموس آبلیکوس، سندسموس اکیوتس، سندسموس اینکراس اتیولس در حذف کادمیم از پساب‏های صنعتی مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر میزان جذب میکروجلبک‌ها،‌ میزان جذب در مقادیر مختلف pH (3 تا ۷)، دما (15 تا 35 درجه سانتی‌گراد)، مقدار جاذب زیستی (0/25 تا 2 گرم)، غلظت فلز (۲۰ تا ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر) و زمان تماس جاذب (۳۰ تا ۱۵۰ دقیقه) مورد آزمایش قرار گرفت. تأثیر تمامی این پارامترهای مورد بررسی بر میزان جذب معنادار بود. بیشترین میزان جذب کادمیوم(99%) توسط میکروجلبک سندسموس اینکراس اتیولس در pH برابر با ۶، دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد، مقدار جاذب زیستی 1/5 گرم، غلظت فلز ۱۵۰ میلی گرم در لیتر و زمان تماس ۱۵۰ دقیقه مشخص شد. اما میزان جذب فلز کادمیوم توسط گونه‌های مختلف میکروجلبک تفاوت معنی‏ دار نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Ability of Scenedesmus acutus، Scenedesmus incrass atulus and Scenedesmus obliquus in the Absorption of Cadmium from Industrial Wastewaters

نویسندگان [English]

  • Mahdi Alayi 1
  • Ahmad Mohammadi 2
  • Hamid Mashhadi 2
  • Fahimeh Mahmoudnia 3
1 Ph. D. Student، Department of Mechanic of Biosystems Engineering، Islamic Azad University، Arak Branch، Arak، Iran
2 Assistant Professor، Department of Mechanic of Biosystems Engineering، Islamic Azad University، Arak Branch، Arak، Iran
3 B.S.C، Department of Biology، Faculty of Science، Farhangian University، Tehran، Iran
چکیده [English]

The water crisis in the agricultural sector is one of the main challenges، and wastewater recycling is one of the ways to control this crisis. One of the limitations of using effluents in the agricultural sector is water pollution with heavy metals. Among the various methods used to remove heavy metals، biological methods are of great interest. Therefore، in this study، the ability of three microalgae of the genus Sandsmus، Scenedesmus acutus، Scendesmus incrassatulus، and Scenedesmus obliquus to remove cadmium from industrial effluents was studied. To investigate the effect of different parameters on the adsorption rate of microalgae، adsorption rate in different values of pH (3 to 7)، temperature (15 to 35 ° C)، amount of biosorbent (0.25 to 2 g)، metal concentration (20 to 200 mg/L and adsorbent contact time (30 to 150 minutes) were tested. The effect of all these parameters on the absorption rate was significant. The highest rate of cadmium (99%) uptake by microalgae occurred at pH 6، temperature 25 °C ، 1.5 g of biosorbent، the metal concentration of 150 mg /l and contact time of 150 minutes. But the amount of cadmium uptake by different species of microalgae was not significantly different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenedesmus
  • Heavy metal
  • Cadmium
  • Microalgae